Soul – Đinh Hương (2013)

Mượn một từ tiếng Anh để đặt tên cho đĩa nhạc đầu tay của mình, “Soul” vừa có nghĩa là “tâm hồn”, vừa có nghĩa là dòng nhạc soul, song

The Bling Ring (2013)

The Bling Ring và Spring Breakers là hai bộ phim liên tục được đem ra so sánh trong năm nay khi đều kể về nhóm bốn nữ một nam với