Pleiku (2)

5 thoughts on “Pleiku (2)”

  1. Thích tấm cuối vì shape của bokeh từ dãy đèn đường. Còn tấm feature thì gây ấn tượng vì như những nét chấm phá bằng bokeh, bố cục chặt và cách đặt máy lệch tạo hiệu ứng thú vị. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *