Ngắn về Đừng vội vàng của Hoàng Thùy Linh

2 thoughts on “Ngắn về Đừng vội vàng của Hoàng Thùy Linh”

  1. If the uptempo tracks had been sung by someone better (HTL was terrible with the vocals), it would have been fantastic. I’m surprised at how good the production is.

  2. “Đừng vội vàng” nghe Hoàng Thùy Linh hát. Những bài pop-dance của em này, mình ko nuốt nổi. Còn bài Lại lần nữa thì giọng chẳng có j gọi là gây án tượng được cả. P nghe album được 1 lần, còn mình nghe được 2 bài là thôi luôn. Hehe. Dặn lòng rằng: Đừng vội vàng (nghe) lại lần nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *